Växtbaserad matlagning för kockar

När animalier jämförs med äpplen och päron!

Öppet brev till allmänheten, livsmedelsbranschen samt myndighetsförvaltningar.

När det uppstår begreppsförvirring hos folkbildande och bransch kontrollerande myndigheter kan vi inte låta det passera.

En myndighet ska vara insatt, korrekt och inte bjuda missinformation, så när miljöförvaltningen pratar Raw Food kan man inte annat än bli mörkrädd!

Våra myndigheter är en källa till stabilitet och trygghet i samhället och de flesta människor vill nog ha det så.

Man vill kunna lita helt och fullt på att myndigheterna är korrekta och sanningsenliga i sitt arbete. När en myndighet däremot fallerar kapitalt i ett ämne så börjar man fundera kring hur resterande myndighetsarbete sköts, en misstro börjar gro och känslan av att bli missledd och lurad kryper inpå.

Om det gäller ens privata tillvaro må det vara hänt att en myndighet ger felaktig information för man kan alltid strunta i påbud men när det, genom folkbildning och branschkontroll, påverkar en hel näringslivsgren måste man höja blicken och säga ifrån.

Miljöförvaltningen genomför branschkontroll inom livsmedelssektorn och står för regelverket kring hur Restaurang- och Livsmedelsföretagare kan och får agera vad gäller säker mat.

De har även en folkbildande funktion inom dessa ämnen. Vissa delar av förvaltningens arbete fungerar som rekommendationer och stöd för företagaren vilket är utomordentligt bra. En annan del är genomförandet av kontroller och tillsyn att regelverket följs.Myndigheten besitter därmed en stor del makt att dra in tillstånd,

bötfälla samt på andra sätt se till att regelverket följs. Det är så de flesta myndigheter fungerar kan man anta och inget att revoltera emot. Problemet uppstår när myndigheten baserar sitt arbete på felaktig kunskap och använder ett missvisande begreppssystem!

Begreppet Raw Food är sprunget ur rörelsen Living Foods som har sina rötter så långt tillbaka som på 1830-talet.

Detta är en helvegetarisk kosthållning som, förutom råa oprocessade och oupphettade grönsaker, innehåller en stor mängd groddade frön och nötter samt fermenterade och mjölksyrade produkter. Levande Föda som rörelsen kallats i Sverige har sedan utvecklats och förändrats och kallas numera i dagligt tal för Raw Food.

– Det är fascinerande att en sådan direkt felaktig användning av ett begrepp kan förekomma över hela landet utan att någon reagerar vare sig internt eller externt!

Det är här begreppsförvirringen uppstår. Inte nog med att en myndighet börjar använda sig av Engelska språket i sin rikstäckande kommunikation utan man har helt och hållet missat att man inte kan göra en omvänd direktöversättning av ett tillstånd utan att veta vad det betyder på slutspråket. I ett av sina informationsdokument från december 2013 vill Miljöförvaltningen informera om hur man hanterar och serverar rå mat (animalier) på ett säkert sätt.  http://foretag.stockholm.se/BizGlobal/Regler%20och%20ansvar/Livsmedelsregler/rawfood-131202.pdf

(Rå mat -> Raw Food = Helvegetarisk kost som ej upphettats till över 42 grader innehållande groddade frön och nötter samt fermenterade och mjölksyrade produkter.)

I dokumentet informeras man i ingressen om att Raw Food är en matlagningstrend som blivit allt vanligare, ett uttalande som är helt sant men det är bara det att fortsättningen drar i helt fel riktning.

Man möts av en vackert tagen bild av en baconbelagd nötfärsbiff överströdd med riven ost vilande uppepå en finstrimlad kålsallad och man skymtar en skiva bröd i bakgrunden. I texten avhandlas sedan hur man hanterar kött och fisk på säkrast sätt. Jättebra, men ingenstans i texten tar man upp något om grönsaker överhuvud taget. Och med tanke på hur begreppet Raw Food används i hela den engelskspråkiga världen men även här i Sverige och övriga världen så är det alarmerande hur detta har kunnat passera igenom Miljöförvaltningens filter.

Efter mailkorrespondans med Miljöförvaltningen, där de håller med om kritiken och delger en vilja att se över dokumentet, kan man med tillförsikt hoppas på en uppdatering av informationen kanske redan i år.

Att miljöförvaltningen tillhandahar och tar fram den här typen av information är en strålande service för branschen men det är av yttersta vikt att den är insatt, korrekt och i tiden.

Kan man tänka sig att om man pratar om Råa Animalier så kallar man det just så ?

I detta specifika fallet kanske det passar bättre med ”Lågtempererade Livsmedel/Animalier”, ”Lågtempning” eller dyl.

Hursomhelst så ska termerna användas korrekt. ‘Raw Food’ har inte med animalier att göra helt enkelt.

Tack,

Anders Ramsay, Shiso Matbyrå & Restaurang Tenzo.

Nästa Inlägg

Föregående Inlägg

Lämna en kommentar

© 2019 Vegetariska Kockars Förening

Tema av Anders Norén