Växtbaserad matlagning för kockar

Kallelse till årsmöte – 2017

Hej gott folk,

Alltså, vi är ju en riktig förening och en riktig förening måste faktiskt göra vissa saker. En av de sakerna är ju årsmöte. Det är brukligt att kalla alla medlemmar till årsmöte och inte nog med det så står det tom i våra stadgar. Därför har vi nöjet att kalla er alla till vårt första officiella årsmöte!

Vi planerar årsmöte till den 6:e mars, klockan 14-16.

Mötet kommer att hållas i restaurang Växthusets lokaler som ligger i Huset Under Bron på Hammarby Slussväg 2 i Stockholm.

Ja, vad är det vi måste göra då? För enkelhetens skull citerar jag stadgarna:

“Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

Val av ordförande och sekreterare för mötet, val av två (2) protokolljusterare.

Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

Fastställande av dagordning.

Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

Styrelsens balans- och resultaträkning för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

Fastställande av medlemsavgifter.

Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets-räkenskapsåret.

Val av ordförande i föreningen för en tid av ett (1) år.

Val av övriga styrelseledamöter för en tid av ett (1) år.

Val av revisor.

Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

Övriga frågor.”

Vi kommer att jobba de kommande veckorna för att sammanställa alla nödvändiga dokument såsom verksamhetsberättelsen, resultaträkning och planering för kommande år. Grejen är att vi är såpass få för tillfället att vi inte behöver göra allt för stort väsen av detta. I grund och botten är det ett bra tillfälle för oss alla att träffas för första gången, prata och diskutera hur vi kan få föreningen att växa.

Om ni har några förslag, tankar eller funderingar tveka inte att kontakta oss via e-post.

Har du kanske funderingar att ta aktiv roll i föreningen eller vill du driva enstaka projekt, hör definitivt av dig snarast.

Vi måste ju också bestämma vilka som ska ratta skeppet.

Vi hoppas innerligen att så många som möjligt kommer. Berätta gärna om ni tänker komma.
Styrelsen

Vegetariska Kockars Förening

P.S. Det kommer att finnas paj eller nåt 🙂

Nästa Inlägg

Föregående Inlägg

Lämna en kommentar

© 2019 Vegetariska Kockars Förening

Tema av Anders Norén